Keramika Teršovi

Naší činností je výroba užitkové i dekorativní keramiky, restaurování a výroba keramických hmot.

Naše dílna v Byškovicích u Neratovic má již několik desetiletí dlouhou tradici.

Užitková keramika

Vyrábíme keramiku převážně točením na kruhu s důrazem na dokonalé řemeslné provedení a funkčnost, kde vycházíme z klasické hrnčířiny.

Využíváme možnosti vlastní výroby jak hmot, tak i šlemovek, nejvhodnějších pro varnou keramiku.

Osobitým prostředkem je dekorování trasakem, evokujícím vnímání přírody. Všechny výrobky jsou testovány a odpovídají požadavkům vyhlášky 38/2001 a Evropské normy 84/500 EEC

Next

Volná tvorba

Autorská keramika inspirovaná převážně přírodou a mezilidskými vztahy, presentovaná na výstavách.

Next

Autorská keramika inspirovaná kubismem

Next

Porcelán

Originální porcelánové hrnky jsou ručně dotvářené, dekorované platinou nebo zlatem a jsou určeny jako dárky.

Next

Restaurování

Zaměření restaurátorských prací vychází z odbornosti uvedené v Povolení MK ČR- restaurování kulturních památek – uměleckořemeslných keramických děl. Máme bohatou, přes 30 let dlouhou praxi. Většina našich prací probíhá v součinnosti s pracovníky Ústavu památkové péče.

Keramika Teršovi

kontakty:

Keramická dílna

  • Družstevní 6, Neratovice - Byškovice, 27711
  • mobil: +420 602 817 726, +420 721 211 012
  • mail : info@keram.cz
  • mapa

Přípravna hmot

  • Horňátecká 70, Neratovice - Byškovice, 277 11
  • mobil: +420 602 817 726
  • mail : info@keram.cz
  • mapa

E-maily